Username  
password  
  • เป็นระบบห้องแล็บ ที่สามารถใช้งานได้บน iPad, iPhone, Tablet PC และ Desktop PC
  • ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบได้ตลอดเวลา สะดวก สบาย ตลอด 24 ชั่วโมง
มือถือ Androind : ถ้าท่านไม่สามารถเข้าใช้งาน ให้ปรับการตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ ตามขั้นตอน ดังนี้ :
  1. [...]
  2. การตั้งค่า
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย
  4. คลิกเลือก "ยอมรับคุกกี้"