เพื่อให้ผู้ใช้บริการของเรา เข้าถึงการให้บริการได้ง่ายขึ้น
เราจึงได้จัดโปรโมชั่นแพ็คเกจการตรวจเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

  1. การตรวจก่อนแต่งงาน
  2. การตรวจสุขภาพประจำปี